Behandeling op maat

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte met een grote en levenslange impact op doorgaans jonge personen. Begin jaren ’90 waren er nog geen medicijnen beschikbaar voor de ziekte. Maar in de afgelopen 25 jaar zijn grote stappen gemaakt.

Biogen speelde daarbij een belangrijke rol. In 1996 brengt Biogen zijn eerste medicijn voor de behandeling van multiple sclerose (MS) op de markt.

MS is een ziekte met duizend gezichten. Elke persoon met MS is anders en heeft andere behoeftes. Daarom streeft Biogen naar een behandeling die is afgestemd op de individuele voorkeuren van een specifieke persoon met MS. Zo’n behandeling op maat vraagt om voldoende behandelopties.

Ook biedt Biogen zorgprogramma’s. Deze zijn ingesteld om therapietrouw te verbeteren, de veiligheid van de behandeling te monitoren en zorgprofessionals te ontlasten.

Voortdurende ontwikkeling – therapie behoeften

Biogen blijft volop investeren in ons huidige portfolio. We bestuderen bestaande medicijnen uitgebreid middels fase IV-onderzoeken en registers. We gebruiken die bevindingen om nog beter aan te sluiten bij behoeftes van mensen met MS.

Voor sommige medicijnen zijn bijvoorbeeld onderzoeken beschikbaar waarin patiënten langer dan tien jaar gevolgd zijn.

Bij andere producten waren alle verzamelde data mede aanleiding voor het EMA om de productinformatie (SmPC) voor interferonen bij zwangerschap in 2019 aan te passen, van groot belang bij een ziekte die vaak vrouwen op jonge leeftijd treft.

De ziekte beter begrijpen

Biogen doet veel onderzoek om ons begrip van MS verder te verbeteren. Dit kan de zorg voor MS verbeteren en aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Biogen gelooft in de waarde van ‘big data’: wereldwijd verzamelen we daarom gestandaardiseerde, multidimensionale ‘real-world data’ over MS. Daarnaast zoeken we naar nieuwe manieren om de ziekteactiviteit te meten: door dit vaker en preciezer te doen, hopen we een meer holistisch beeld van MS te krijgen.

In het verleden ontwikkelde Biogen bijvoorbeeld samen met onderzoekpartners eindpunten die inmiddels een standaardonderdeel zijn van MS-onderzoek. Voorbeelden zijn ‘no evidence of disease activity’ (NEDA) en de Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC)-score.

Meer recente innovaties zijn onder meer de Multiple Sclerosis Performance Test (MSPT) en MS PATHS Image Evaluation (MSPie). Hierover vertellen we meer in het artikel over digitale innovatie.

Ook onderzoeken we nieuwe biomarkers, zoals serum neurofilament light. We geloven dat deze bloed-biomarker de potentie heeft om op termijn het individuele ziekteverloop te meten en voorspellen.

Een project waar dit allemaal samen komt is Multiple Sclerosis Partners Advancing Technology and Health Solutions (MS PATHS), een samenwerkingsverband met tien vooraanstaande internationale MS-behandelcentra. Routine consulten worden daarbij benut om klinische data, MRI-scans en biologische gegevens te verzamelen met behulp van onder meer MSPT en MSPie. Dit resulteert in een grote hoeveelheid data, die van onschatbare waarde zijn voor verder onderzoek naar de ziekte.

Digitale innovatie

Digitale innovatie is van cruciaal belang binnen onze missie om MS beter te begrijpen en de zorg en behandeling te verbeteren.

Op dit moment wordt de progressie van MS gemeten bij een bezoek aan de dokter. Dit gebeurt dus slechts 1 of 2 keerper jaar - en met een relatief beperkt aantal instrumenten. Gebruik van digitale meetinstrumenten maakt het mogelijk om het ziekteverloop frequenter te meten en om meer gegevens te verzamelen. Zo ontstaat op laagdrempelige wijze een completer beeld van de ziekte.

Zo ontwikkelt Biogen digitale test die patiënten zelf kunnen uitvoeren op bijvoorbeeld een iPad. De Multiple Sclerosis Performance Test (MSPT) meet bijvoorbeeld verschillende vormen van invaliditeit, terwijl CogEval een beeld geeft van de cognitieve prestaties.

Ook ontwikkelen we Konectom, dat nu alleen nog in onderzoeksetting wordt gebruikt. Dit is een app die de sensors van smartphones benut om aanraking en beweging te meten. Hiermee kunnen in potentie veel zaken doorlopend worden gemeten: van loopsnelheid en balans tot fijne motoriek.

Een ander voorbeeld van digitale innovatie is MSPie. MRI’s zijn belangrijk voor het meten van ziekteprogressie, maar in de klinische praktijk niet altijd breed beschikbaar.

Daarom ontwikkelt Biogen samen met Siemens Healthineers MSPie, software die op laagdrempelige wijze dezelfde gegevens verzameld als een MRI-scan: parenchymale fractie in de hersenen, het volume van T2-leasies en het aantal nieuwe T2-leasies.

Onderzoek naar nieuwe medicijnen

Biogen wil de behandeling van MS blijven verbeteren. Daarom blijven we nieuwe medicijnen onderzoeken. Hiervoor gebruiken we de ervaring en kennis die we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd.

Allereerst willen we de ziekte effectiever kunnen remmen. Daarbij blijven we zoeken naar nieuwe werkingsmechanismen. Zo ontwikkelen we twee Bruton's Tyrosine Kinase (BTK)-inhibitors en een antilichaam gericht op alpha-4 integrins (VLA-4).

Maar we willen meer. Zo doen we ook volop onderzoek naar mogelijkheden om progressieve vormen van MS beter te kunnen remmen. En uiteindelijk willen we de ziekte niet alleen kunnen remmen, maar ook helemaal kunnen stoppen.

Ons uiteindelijke doel is daarnaast om ontstane schade te kunnen herstellen. Daarom lopen we voorop bij onderzoek naar remyelinisatie. Hoewel we recent na twaalf jaar het onderzoek naar opicinumab moesten staken, hebben deze onderzoeken een rijke dataset aan klinische gegevens opgeleverd. Deze benutten we in de zoektocht naar nieuwe medicijnen, zoals het orale middel BIIB061 in onze pijplijn.

Biogen-140734